Lekarze specjaliści

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Neurolog dziecięcy i dla dorosłych (w gabinecie i online) w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

Neurologia dorosłych, neurologia dziecięca

lek. med. Dorota Budzowska-Sosna, specjalista z zakresu neurologii.

Lek. med. Dorota Budzowska-Sosna specjalista neurolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w oddziale neurologicznym z pododdziałami udarowymi jak i w lecznictwie ambulatoryjnym.

Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego u osób dorosłych:
 • bóle i zawroty głowy, padaczki i inne zaburzenia okresowe i napadowe,
 • choroby naczyniowe OUN,
 • choroba Alzheimera i inne rodzaje otępień,
 • choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroby mięśni,
 • bóle kręgosłupa,
 • uszkodzenia korzeni nerwów rdzeniowych, splotów nerwowych i nerwów obwodowych,
 • choroby zapalne układu nerwowego.

  Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego u dzieci:

 • ocena rozwoju dziecka
 • choroby nerwowo – mięśniowe ( dystrofia mięśni)
 • padaczka
 • urazy okołoporodowe ( uszkodzenie splotu barkowego )
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • bóle głowy
 • zaburzenia zachowania i rozwoju
 • przepuklina rdzeniowo – kręgowa
 • nabyte uszkodzenia mózgu
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia snu
 • choroby genetyczne ( zespół Downa , zespół Aspargera i inne )
 • autyzm
 • ADHD
 • stan po urazie głowy
 • wady ośrodkowego układu nerwowego
 • zapalenie mózgu i opon mózgowo – rdzeniowych