Terapeuci

Surdopedagog dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w gabinecie oraz online, w Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o. o. Poręba Wielka (Oświęcim)

Surdopedagog to specjalista, który prowadzi terapię osób z wadą słuchu, wspomaga rozwój dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, zajmuje się rehabilitacją słuchu oraz wspomaga rozwój dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego.

Terapia surdopedagogiczna obejmuje:

– stymulację ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu

– rozwijanie słuchu fonemowego i fonematycznego

– stymulowanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej

– rozpoznawania cech dźwięku, lokalizacja dźwięku

– stymulowanie pamięci i koncentracji uwagi słuchowej

– doskonalenie umiejętności gramatyczno – leksykalnych

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się

– usprawnianie rozwoju intelektualnego

– podnoszenie umiejętności komunikacyjnych

– wsparcie rodziców/opiekunów

Rehabilitacja słuchu prowadzona jest indywidualnie. Program terapii opracowany jest zgodnie z potrzebami pacjenta.

Zajęcia z zakresu surdopedagogiki prowadzi:

mgr Alicja Fajer – surdopedagog


Zobacz także: