Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Muzykoterapia dogłębna komórkowa w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

Specjalista z zakresu muzykoterapii dogłębnej komórkowej

Dogłębna muzykoterapia komórkowa – jest to metoda terapii dźwiękami generowanymi przez kamertony, wpływającymi na równowagę wewnątrzkomórkową, oraz niwelującymi nieprawidłowości komórkowe.

Jest to terapia relaksacyjna, wygaszająca napięcia występujące w przebiegu różnorodnych  chorób, w tym również chorób neurologicznych, obniżająca poziom stresu, wprowadzająca nas w dobry nastrój, oraz przywracająca siły witalne. Metoda ta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Jest to terapia wspomagająca podstawowe leczenie, pozwalająca pomóc wrócić pacjentowi do jak najlepszego, możliwego do osiągnięcia poziomu zdrowia.

Terapia dogłębna komórkowa dźwiękami prowadzona jest podczas wizyt terapeutycznych indywidualnych, przez specjalistę  muzykoterapii dogłębnej komórkowej.


Zobacz także: