Lekarze specjaliści

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Hematolog w gabinecie, hematolog online w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Dr hab. n. med. Tomasz Czerw  – konsultacje w zakresie hematologii

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w oddziale hematologii i transplantacji szpiku, aktualnie zatrudniony w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Autor ponad 60 prac naukowych.

Zakres konsultacji obejmuje porady dotyczące diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych (chorób krwi), w szczególności:

 • chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica),
 • szpiczaka plazmocytowego,
 • białaczek, zespołów mielodysplastycznych (MDS),
 • leczenia z zastosowaniem transplantacji szpiku oraz opieki potransplantacyjnej,
 • zaburzeń składu elementów morfotycznych krwi, jak np. niedokrwistości, małopłytkowości.

Referencje

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2002 – 2011: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • 2011 do nadal: Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach,
 • od 2002 r. członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT),
 • od 2002 r. członek Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG),
 • od 2012 r. koordynujący Sekcją ds. Transplantacji w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG),
 • członek Sekcji Ostrych Białaczek Europejskiego Towarzystwa ds. Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT),
 • autor i współautor ponad 60 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz kilkudziesięciu doniesień na polskich i zagranicznych konferencjach medycznych z dziedziny hematologii i transplantacji szpiku.

🧑‍⚕️ Lekarze specjaliści w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Hematolog w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Hematologia w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim