Polityka prywatności

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Polityka prywatności

Spis treści

I. Polityka Prywatności
II. Rodzaj gromadzonych informacji
III. Wykorzystywanie informacji zebranych od użytkowników
IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
V. Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
VII. Bezpieczeństwo
VIII. Zmiana danych osobowych
IX. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
X. Kategorie odbiorców danych

I. Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających ze stron i serwisów internetowych, oraz aplikacji firmy. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Firmy.
 2. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki LOGMED Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przetwarza dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Firmy. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób LOGMED Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu wykorzystuje udostępnione dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu osoby, do której dane należą lub uzyskaniu jej zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.logmedporadnie.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest LOGMED Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Firma”).

II. Rodzaj gromadzonych informacji

 1. Firma wykorzystuje wszelkie możliwości, aby zapewnić anonimowość użytkownikom korzystającym ze stron internetowych, serwisów internetowych
  i aplikacji. Jednakże, w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi.
  Przykładem jest możliwość korespondencji on-line podczas której, konieczne jest, oprócz zaakceptowania warunków korespondencji on-line, wypełnienie przez Klienta formularza podając dane osobowe.
 2. Firma gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Firmy, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

III. Wykorzystywanie informacji zebranych od użytkowników

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. Firma może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.logmedporadnie.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Firmy, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Firma nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[i] w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  4. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i sprzętu;
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Firmy;

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Firma za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych). 

V. Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

 1. Strona internetowa www.logmedporadnie.pl oraz inne strony i serwisy internetowe należące do Firma używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować strony internetowe do potrzeb użytkowników.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym, w taki sposób,
  aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych
  i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Firma.
 4. Strona www.logmedporadnie.pl oraz inne strony i serwisy internetowe należące do Firmy zapisują informacje w postaci plików cookies w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu,
   uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. funkcjonalnych, umożliwiając m.in. dostosowanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, co pozwala dostosować stronę do potrzeb osób, które odwiedzają ją wielokrotnie;
  4. wydajnościowych, umożliwiając m.in. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. reklamowych, umożliwiając dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, które są bardziej dostosowane do ich zainteresowań,
   a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców oraz personalizowanie treści reklamowych. Mogą być używane również do wyświetlania treści reklamowych poza stronami należącymi do Firmy.
 5. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies ze strony Firma.pl.
  oraz innych stron należących do Firmy.
 6. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych przez Firmę plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Firmę będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa oraz okres niezbędny do:
  1. obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Firmie;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Firmy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Firma na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VII. Bezpieczeństwo

 1. Firma podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Firmy przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Firma nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające
  w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Firmę o takiej sytuacji.
 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronach internetowych nie znajdujących się w domenie www.logmedporadnie.pl są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Firma nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

VIII. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Firma gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych bądź elektronicznie przez adres e-mail rejestracjalogmed@gmail.com
 2. Firma może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.

IX. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Firma przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Firmę są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Firmy usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Firma danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego[ii] lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Firmy, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

X. Kategorie odbiorców danych

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz świadczenia usług
na najwyższym poziomie Firma korzysta z usług partnerów, którzy wykonują określone zadania w ramach współpracy z Firmą. Należą do tej grupy: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

[ii] Do 25 maja 2018r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, po 25 maja 2018r. Urząd Ochrony Danych Osobowych

Zmiana ustawień plików cookies