Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Pedagog, oligofrenopedagog w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

mgr Aleksandra Leśniak

Pedagog

Pedagog – terapeuta pedagogiczny z 5 – letnim stażem pracy pedagogicznej (w tym 4 lata pracy w szkole). Obecnie pracujący w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Ukończyła 5 – letnie studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza o specjalizacji poradnictwo i terapia pedagogiczna.

Pani pedagog mgr Aleksandra Leśniak posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją i/lub dysortografią, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z problemami w nauce czytania i pisania, z kłopotami natury emocjonalnej oraz społecznej.

Pani pedagog jest osobą otwartą na dzieci i ich problemy. Ceni sobie dwukierunkową, otwartą komunikację z dziećmi. Stara się w sposób kreatywny dobierać metody i formy pracy indywidualnie do potrzeb dzieci, ich możliwości, zainteresowań, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron dziecka objętego terapią.
Dodatkowo istotnym elementem pracy z dzieckiem jest dla Pani pedagog mgr Aleksandry Leśniak dobra współpraca z rodzicami dziecka – którzy są najważniejszym środowiskiem rozwoju dziecka i mają największą wiedzę na jego temat.

Zakres proponowanych usług w obszarze terapii pedagogicznej:

Trening dla dzieci z dysleksją lub/i dysortografią (IV-VIII) lub dzieci z grupy ryzyka dysleksji (I-III).

Cele zajęć:

 • utrwalanie znajomości zasad ortograficznych,

 • eliminowanie błędów w pracach pisemnych,

 • kształtowanie świadomości norm językowych,

 • podnoszenie poziomu płynności, tempa i poprawności czytania,

 • wzmacnianie umiejętności kształtnego pisania (grafomotoryka)

 • rozwijanie poprawności ortograficznego zapisu,

 • wspieranie procesu czytania ze zrozumieniem,

 • ćwiczenie funkcji umysłowych koniecznych do wyrównywania braków o podłożu dyslektycznym.

Preferowana forma zajęć to spotkania indywidualne. W uzasadnionych przypadkach można rozważyć pracę w niewielkich zespołach (do 5-ciu osób).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy I-VIII.

Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych.
Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole.

Terapia dla dzieci przedszkolnych i uczniów w młodszym wieku szkolnym przeznaczona jest również dla dzieci, które mają trudności w przyswojeniu liter, w nauce czytania i pisania. Dominującą metodą pracy z dziećmi podczas tych zajęć stanowi Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Główne obszary pracy z uczniami podczas zajęć to:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości

 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

 • doskonalenie sprawności ruchowej,

 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

 • usprawnianie funkcji słuchowej,

 • doskonalenie sprawności manualnej (grafomotoryka)

 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

 • poprawę umiejętności czytania,

 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,

 • doskonalenie umiejętności pisania,

 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,

 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Preferowana forma zajęć to spotkania indywidualne. W uzasadnionych przypadkach można rozważyć pracę w niewielkich zespołach (do 5-ciu osób).


Szczegółowe informacje o terminach konsultacji pedagogicznych do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:

tel. 607 230 876

Na terenie Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. zo.o. organizujemy również szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkolnych, opiekunów przedszkolnych, opiekunów w żłobku.


Zobacz także: