Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Grupa wsparcia dla rodziny w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Rodzic jest pozostawiony samemu sobie kiedy dowiaduje się że jego dziecko jest niepełnosprawne lub chore przewlekle. Już od samego początku sam szuka specjalistów , sam szuka informacji co dalej i sam zmaga się z tą trudną sytuacją. Jest to tak duże obciążenie dla organizmu rodzica, iż traci on swoją tożsamość i plany często ulega marazmowi oraz ukrytej depresji.

Celem naszych spotkań jest stworzenie takiej przestrzeni dla rodziców którym będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami na temat rodzicielstwa, problemów czy rozwoju swoich dzieci. To swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” polegająca na relaksacji, rozmowie ze specjalistami, uzyskaniu wparcia dla dziecka w postaci rehabilitacji, sprzętu medycznego czy konsultacji, pozyskania dofinansowania , a także zaspokojenia potrzeb akceptacji , bezpieczeństwa oraz samorealizacji. Spotkania odbywają się cyklicznie w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji ze specjalistami lub jako spotkania o nieformalnym charakterze. Podczas ich trwania jest okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, dzielenia się trudnościami i sukcesami czy troskami dnia codziennego. Rodzice otrzymują tak ważne wsparcie psychologiczne grupy.

Szczegółowe informacje o kolejnych terminach spotkań do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:
tel. 607 230 876


Zobacz także: