Online

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Logopeda online. Konsultacje i terapie logopedyczne oraz neurologopedyczne online dla dzieci i dorosłych.

Zespół logopedów i neurologopedów.

Nasz zespół obejmuje opieką logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów niezależnie od wieku. Od wczesnego okresu niemowlęcego do późnej starości.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest w zakresie:

 • opóźnienia rozwoju mowy – zalecany wiek dla pierwszej wizyty 2,5 roku
 • wczesnej interwencji logopedycznej – dzieci z ryzyka okołoporodowego, wcześniactwo, zburzenia reaktywności do świata zewnętrznego – od okresu niemowlęctwa.
 • zaburzeń ssania i połykania
 • korekcji wad wymowy u dzieci – w tym specyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci – takich jak: seplenienia, zaburzenia  gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych treści, mowa bezładna
 • zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego
 • korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
 • jąkania u dzieci, młodzieży – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym
 • autyzmu
 • zespołów genetycznych – w tym zespołu Downa
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci niedosłyszących
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego
 • zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
 • zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci – w tym dysfazje, afazje, dyzartrie, dysfagie oraz zaburzenia pamięci
 • stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego – również po uszkodzeniach okołoporodowych
 • nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • komunikacji alternatywnej MAKATON

WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami, wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

Nasz zespół logopedów oraz neurologopedów:

Poradnia logopedyczna/neurologopedyczna Oświęcim

 • mgr Monika Hejnar-Nowak – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
 • mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Anna Płonka – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Aleksandra Frączek – specjalista z zakresu logopedii

Prowadzimy terapie logopedyczne online od początku pandemii i możemy zdecydowanie stwierdzić, że są ona efektywne, a dodatkowo dają możliwość kontaktu pacjenta, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej, ze swoim terapeutą, co w trudnym czasie świata zewnętrznego jest niezwykle cenne. Dodatkowo korzyścią jest możliwość diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej, niezależnie od odległości w jakiej Państwo znajdujecie się od naszego ośrodka. Obecnie obejmujemy stałą terapią logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów zarówno z całej Polski, jak i Polonię z Europy, a także Stanów Zjednoczonych. Droga online, to również świetna możliwość na wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem mowy u swojego dziecka, lub problemami związanymi z mową u osoby dorosłej. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług naszego zespołu logopedów i neurologopedów.

Organizujemy również specjalistyczne szkolenia logopedyczne oraz szkolenia neurologopedyczne online dla logopedów, neurologopedów w zakresie diagnozy i terapii szeroko rozumianych zaburzeń mowy.

  Rejestracja na wizyty online pod nr telefonu: 607 230 876
  Wszystkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu: 607 230 876

  Oczywiście również odpowiemy na każde pytanie zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki

  DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW


  Terapie logopedyczne i neurologopedczne ONLINE

  Poniżej parę zatrzymanych chwil z naszych terapii logopedycznych online.

  Oprócz efektywnej terapii, dzieciaki cieszą się z kontaktu ze swoimi ulubionymi ”ciociami”, mogą np. pokazać nowe zęby, które się właśnie pojawiły… 😀
  Natomiast osoby dorosłe, które utraciły możliwość sprawnego porozumiewania się np. w przebiegu udaru, czy wypadku – mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, że pomimo zmiany w otaczającym świecie, ich terapeuci są i dalej o nich dbają.

  A nawet jeżeli jakiś maluch na początku ma trochę łezek w oczkach, to tata z mamą przytulą i za chwilę już do misia, czy ”cioci” śmieje się i ćwiczy 🙂


  Rejestracja na wizyty online pod nr telefonu: 607 230 876
  Wszystkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu: 607 230 876

  Odpowiemy również na pytania zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki:

  DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW