Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Logopeda, neurologopeda dla dorosłych w gabinecie, logopeda, neurologopeda dla dorosłych online w Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. Oświęcim

Poradnia logopedyczna / neurologopedyczna Oświęcim.

Zespół logopedów i neurologopedów.

Nasz zespół obejmuje opieką logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów niezależnie od wieku. Od wczesnego okresu niemowlęcego do późnej starości.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla osób dorosłych prowadzona jest w zakresie:

 • zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych dorosłych – w tym: afazje, dyzartrie, dysfagie  oraz zaburzenia pamięci
 • zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób laryngologicznych – w tym nauka mowy przełykowej po laryngektomii całkowitej, powrót do funkcji jedzenia i mowy po rekonstrukcjach języka
 • stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego
 • jąkania u młodzieży i dorosłych – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym.
 • korekcji wad wymowy u młodzieży i osób dorosłych – w tym utrwalonych nieprawidłowości w wypowiadaniu głosek z okresu dziecięcego – takich jak: seplenienia, zaburzenia gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych treści, mowa bezładna
 • zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego oraz rekonstrukcjach języka
 • nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – przy utrwalonych zaburzeniach czytania u młodzieży
 • korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
 • korekcji wad wymowy u osób dorosłych – z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania zawodowego w pryzmacie mowy i komunikacji.
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy młodzieży, osób dorosłych niedosłyszących
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego

  WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

  Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami, wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

  Nasz zespół logopedów oraz neurologopedów:

  Poradnia logopedyczna/neurologopedyczna Oświęcim

  • mgr Monika Hejnar-Nowak – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii, oligofrenopedagog
  • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
  • mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
  • mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii
  • mgr Anna Płonka – specjalista z zakresu logopedii
  • mgr Aleksandra Frączek – specjalista z zakresu logopedii

  Gabinety logopedyczne/neurologopedyczne Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. – Kęty

  • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
  • mgr Aleksandra Frączek – specjalista z zakresu logopedii

  Organizujemy specjalistyczne szkolenia logopedyczne oraz szkolenia neurologopedyczne dla logopedów, neurologopedów w zakresie diagnozy i terapii szeroko rozumianych zaburzeń mowy.

  Na terenie Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. zo.o. organizujemy również szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem/osobą dorosłą z szeroko rozumianymi zaburzeniami mowy – dla pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkolnych, opiekunów przedszkolnych, opiekunów w żłobku.

  Oferujemy dodatkowo możliwość skonsultowania się  i podjęcia leczenia u specjalistów z zakresu neurologiilaryngologii oraz psychologii – w tym specjalistów psychologii świadczących konsultacje, poradnictwo, pomoc i terapie psychologiczne młodzieży i osób dorosłych, w tym: pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty w relacjach partnerskich, doświadczanie przemocy), poradnictwo dla rodzin w zakresie choroby Alzheimera, oferującego pomoc dla młodzieży i dorosłych w podniesieniu samooceny, znalezieniu ścieżki dla samorozwoju, w pozytywnym postrzeganiu otaczającego świata, radzeniu sobie z problemami – w tym z trudnościami emocjonalnymi.

  Dodatkowo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, otworzyliśmy filię gabinetów logopedycznych/neurologopedycznych w Kętach.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne/neurologopedyczne dla dzieci i dorosłych.

  Szczegółowe informacje o miejscach przyjmowania do uzyskania w zakładce – ”Kontakt”, lub pod numerem telefonu 607 230 876.

  Logopeda w Logmed Poradnie Specjalistyczne Oświęcim

  Neurologopeda w Logmed Poradnie Specjalistyczne Oświęcim

  Logopeda dla dorosłych w Logmed Poradnie Specjalistyczne Oświęcim

  Neurologopeda dla dorosłych w Logmed Poradnie Specjalistyczne Oświęcim


  Zobacz także: