Terapeuci

Terapia w przebiegu porażeń nerwu twarzowego (NVII) w gabinecie, terapia w przebiegu porażeń nerwu twarzowego (NVII) online – w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

W przebiegu leczenia porażeń nerwu twarzowego (NVII) niezwykle istotne jest rozpoczęcie ćwiczeń usprawniających mięśnie mimiczne twarzy w okresie możliwie najkrótszym od momentu zachorowania. Prawidłowe przeprowadzenie pacjenta przez proces choroby może zapobiec powikłaniom w postaci utrwalonego niedowładu mięśni porażonej strony, a następnie wtórnego nadmiernego napięcia w obrębie porażonych mięśni, z brakiem fizjologicznego ich funkcjonowania.

Wczesne wdrożenie właściwie dobranych ćwiczeń mięśni twarzy pozwala na szybszy powrót prawidłowego funkcjonowania porażonych mięśni, a prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w przebiegu porażenia mięśni twarzy (NVII) zdecydowanie się zmniejsza.

Wystąpienie powikłań porażeń nerwu twarzowego (NVII), zdecydowanie wydłuża proces leczenia, a porażone mięśnie z reguły nie wracają do pełnej funkcjonalności i wymagają ciągłego, wydłużonego w czasie usprawniania. Dlatego proces leczenia porażeń nerwu twarzowego (NVII), wspomagany celowanymi ćwiczeniami – jako całościowa terapia porażeń nerwu twarzowego (NVII), powinien być prowadzony od pierwszego tygodnia zachorowania do momentu pełnego wyzdrowienia w celu osiągnięcia jak najszybszego wyleczenia, z jednoczesnym zapobieganiem wystąpienia powikłań porażeń nerwu twarzowego (NVII).

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerami telefonów naszej rejestracji:

tel. 607 230 876, 536532588 lub 33 307 03 39.


Zobacz także: