Historia szkoleń

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Historia odbytych szkoleń logopedycznych / neurologopedycznych organizowanych przez Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim).