Szkolenia

Lekarze specjaliści
Terapeuci

SZKOLENIE LOGOPEDYCZNE ONLINE DZIECKO Z IZOLOWANYM OPÓŹNIENIEM ROZWOJU MOWY– (DZIECKO 2,5 – 4 r.ż. i starszych)

Ocena rozwoju mowy.
Stymulacja rozwoju mowy, w przebiegu izolowanego opóźnienia rozwoju mowy, w pryzmacie sensomotorycznym.
Rozumienie, napięcie mięśniowe, mowa.

20.02.2021, sobota, godz. 9.00 – 16.00

Prowadząca: Sabina Szober – neurologopeda

Koszt szkolenia – 300 zł

Szkolenie obejmować będzie ocenę rozwoju mowy małego dziecka oraz stymulację rozwoju mowy w pryzmacie jej rozumienia i nadawania, z uwzględnieniem napięcia mięśniowego artykulatorów oraz mięśni mimicznych twarzy – od 2,5 do 4 r.ż. i starszych.

Zapisy

Formularz kontaktowy – znajduje się poniżej

E-mail: szkolenia@logmedporadnie.pl

Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

nr telefonu: 607 230 876
nr telefonu: 536 532 588

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia logopedycznego online.

Zagadnienia teoretyczne podparte są w przebiegu szkolenia krótkimi filmikami dotyczącymi wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dodatkowo wykładowca pokazuje ćwiczenia na sobie. Są również przedstawiane ćwiczenia w postaci dokumentacji zdjęciowej.

Szkolenie odbywa się przed komputerem poprzez połączenie z pokojem wykładowym na platformie ”Zoom” – do którego dostajecie Państwo zaproszenie-link na dzień przed szkoleniem. Należy się przez nie zalogować. Platforma ”Zoom” nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, jest intuicyjna i przeprowadza wskazówkami do zalogowania.

Z racji potrzeby interakcji z uczestnikami szkolenia włączenie kamery jest obowiązkowe. Nasze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń online pokazują, że dzięki temu uczestnicy szkolenia w pełni korzystają z przekazywanej wiedzy.

  Zapisz się na szkolenie


  Plan szkolenia:

  I.Anatomia i patofizjologia – co potrzebujesz widzieć, żeby dziecko z zaburzeniami izolowanego opóźnienia rozwoju mowy dobrze zdiagnozować i następnie zaplanować celowany na zdiagnozowane zaburzenia proces terapeutyczny.

  1.Mózg

  • płaty

  • wizualizacja kory ruchowej i czuciowej

  • wzgórze

  • schemat rozmieszczenia ośrodków w korze mózgowej.

   2.Układ mięśniowy

  • mięśnie mimiczne twarzy
  • mięśnie wewnętrzne języka

  • wędzidło podjęzykowe

  • mięśnie zewnętrzne języka – wykorzystywane do stymulacji pokarmowo-artykulacyjnej u małego dziecka

  II.Diagnoza

  1.Wywiad okołoporodowy – przebieg okresu okołoporodowego

  2.Skutki nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego dla opóźnienia rozwoju mowy

  3.Wywiad wczesnodziecięcy

  • przebieg okresu wczesnodziecięcego

  • czego możemy się spodziewać na podstawie wywiadu wczesnodziecięcego w pryzmacie opóźnienia rozwoju mowy

  4.Ocena rozwoju sensomotorycznego struktur mownych dziecka na dzień badania – ocena musi uwzględniać wg wiek rozwojowy dziecka.

  • rozwój sensoryczny – w zakresie rozumienia form werbalnych

  • omówienie przetrwałych odruchów niemowlęcych
  • koncentracja słuchowo-wzrokowo-ruchowa

  • nazywanie

  • pamięć słuchowa wyrazu

  • mowa spontaniczna

  • artykulacja

  5.Ocena artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy, mięśni stawu skroniowo-żuchwowego oraz odruchu połykania

  • wzmożone napięcie mieśniowe

  • obniżone napięcie mięśniowe

  • wędzidełko podjęzykowe

  • artykulatory a proces jedzenia – ssanie, gryzienie, obróbka pokarmu, pasaż
  • odruch połykania

  III.Terapia dziecka z izolowanym opóźnieniem rozwoju mowy w pryzmacie komunikacji.

  1.Omówienie problematyki buntu dwulatka oraz przetrwałego buntu dwulatka, w pryzmacie izolowanego opóźnienia rozwoju mowy

  2.Sensoryka

  • słuch
  • wzrok

  • koordynacja wzrokowo-słuchowa

  • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa

  • wygaszanie przetrwałych odruchów niemowlęcych

  2.Usprawnianie artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy oraz mięśni żuchwowych

  • ćwiczenia mięśni mimicznych twarzy, w tym mięśnia okrężnego ust 

  • ćwiczenia języka

  • masaż mięśni mimicznych twarzy, w tym mięśnia okrężnego ust

  • masaż języka

  3.Stymulacja rozwoju mowy w pryzmacie izolowanego opóźnienia rozwoju mowy

  • 2,5 – 3 r.ż

  • 3 – 4 r.ż

  • dzieci starsze

  4.Opóźnienie rozwoju mowy a dysfunkcje anatomiczne

  • wady zgryzu

  • krótkie wędzidełko językowe 

  • rozszczepy podniebienia, 

  Szkolenie obejmuje 7 godzin zegarowych, podzielonych na 9 bloków dydaktycznych/wykładowych – 45 minutowych oraz jeden blok 45 minutowy – przeznaczony na pytania uczestników

  PROWADZĄCA:

  Sabina Szober, neurologopeda z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami borykającymi się z zaburzeniami z zakresu komunikacji werbalnej, niezależnie od wieku – od urodzenia do późnej starości. Mgr Sabina Szober to specjalista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym z zakresu neurologii, oddziałów intensywnej terapii medycznej osób dorosłych i niemowląt oraz poradni logopedycznych dla dzieci i dorosłych. Wykształcenie medyczne i wieloletnia praktyka logopedyczna oraz neurologopedyczna, a także doświadczenie akademickie (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – prowadzenie zajęć z zakresu neurologopedii) – pozwoliło Pani Sabinie Szober na opracowanie metodyki pracy oraz technik logopedycznych i neurologopedycznych, nie tylko w pryzmacie pedagogiki, czy fonologii, ale również w pryzmacie anatomii oraz patofizjologii układu nerwowego i mięśniowego, co daje pełne spojrzenie na człowieka z zaburzeniami mowy. Obecnie Pani Sabina Szober kieruje zespołem 11 logopedów, udzielających porad i prowadzących terapie zarówno logopedyczne, jak i neurologopedyczne w trzech placówkach logopedycznych.

  Szkolenia logopedyczne, szkolenia neurologopedyczne Logmed Poradnie Specjalistyczne