Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Logopeda, neurologopeda dla dzieci w gabinecie, logopeda, neurologopeda online w Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. – Oświęcim

Poradnia logopedyczna / neurologopedyczna – Oświęcim.

Zespół logopedów i neurologopedów.

Nasz zespół obejmuje opieką logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów niezależnie od wieku. Od wczesnego okresu niemowlęcego do późnej starości.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest w zakresie:

 • opóźnienia rozwoju mowy – zalecany wiek dla pierwszej wizyty 2,5 roku
 • wczesnej interwencji logopedycznej – dzieci z ryzyka okołoporodowego, wcześniactwo, zburzenia reaktywności do świata zewnętrznego – od okresu niemowlęctwa.
 • zaburzeń ssania i połykania
 • korekcji wad wymowy u dzieci – w tym specyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci – takich jak: seplenienia, zaburzenia  gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych treści, mowa bezładna
 • zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego
 • korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
 • jąkania u dzieci, młodzieży – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym
 • autyzmu
 • zespołów genetycznych – w tym zespołu Downa
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci niedosłyszących
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego
 • zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
 • zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci – w tym dysfazje, afazje, dyzartrie, dysfagie oraz zaburzenia pamięci
 • stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego – również po uszkodzeniach okołoporodowych
 • nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • komunikacji alternatywnej MAKATON

WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami, wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

Nasz zespół logopedów oraz neurologopedów:

Poradnia logopedyczna/neurologopedyczna Oświęcim

 • mgr Monika Hejnar-Nowak – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
 • mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Anna Płonka – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Aleksandra Frączek – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
 • mgr Aleksandra Frączek – specjalista z zakresu logopedii

Organizujemy specjalistyczne szkolenia logopedyczne oraz szkolenia neurologopedyczne dla logopedów, neurologopedów w zakresie diagnozy i terapii szeroko rozumianych zaburzeń mowy.

Na terenie Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. zo.o. organizujemy również szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem/osobą dorosłą z szeroko rozumianymi zaburzeniami mowy – dla pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkolnych, opiekunów przedszkolnych, opiekunów w żłobku.

Oferujemy dodatkowo możliwość skonsultowania się  i podjęcia leczenia u specjalistów z zakresu neurologiilaryngologii oraz psychologii – w tym specjalistów psychologii świadczących konsultacje, poradnictwo, pomoc i terapie psychologiczne młodzieży i osób dorosłych, w tym: pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty w relacjach partnerskich, doświadczanie przemocy), poradnictwo dla rodzin w zakresie choroby Alzheimera, oferującego pomoc dla młodzieży i dorosłych w podniesieniu samooceny, znalezieniu ścieżki dla samorozwoju, w pozytywnym postrzeganiu otaczającego świata, radzeniu sobie z problemami – w tym z trudnościami emocjonalnymi.

Zapraszamy na konsultacje logopedyczne/neurologopedyczne dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowe informacje o miejscach przyjmowania do uzyskania w zakładce – ”Kontakt”, lub pod numerem telefonu 607 230 876.


Terapie logopedyczne i neurologopedczne ONLINE

Prowadzimy terapie logopedyczne online od początku pandemii i możemy zdecydowanie stwierdzić, że są ona efektywne, a dodatkowo dają możliwość kontaktu pacjenta, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej, ze swoim terapeutą, co w trudnym czasie świata zewnętrznego jest niezwykle cenne. Dodatkowo korzyścią jest możliwość diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej, niezależnie od odległości w jakiej Państwo znajdujecie się od naszego ośrodka. Obecnie obejmujemy stałą terapią logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów zarówno z całej Polski, jak i Polonię z Europy, a także Stanów Zjednoczonych. Droga online, to również świetna możliwość na wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem mowy u swojego dziecka, lub problemami związanymi z mową u osoby dorosłej. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług naszego zespołu logopedów i neurologopedów.

Poniżej parę zatrzymanych chwil z naszych terapii logopedycznych online.

Oprócz efektywnej terapii, dzieciaki cieszą się z kontaktu ze swoimi ulubionymi ”ciociami”, mogą np. pokazać nowe zęby, które się właśnie pojawiły… 😀
Natomiast osoby dorosłe, które utraciły możliwość sprawnego porozumiewania się np. w przebiegu udaru, czy wypadku – mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, że pomimo zmiany w otaczającym świecie, ich terapeuci są i dalej o nich dbają.

A nawet jeżeli jakiś maluch na początku ma trochę łezek w oczkach, to tata z mamą przytulą i za chwilę już do misia, czy ”cioci” śmieje się i ćwiczy 🙂


Zobacz także: