Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Neurologopeda – Konsultacje noworodków, niemowląt w Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. w Oświęcim

Objęcie opieką neurologopedyczną diagnostyczno-terapeutyczną noworodków oraz niemowląt w tym:

 • ocena dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego profilaktyka
 • ocena rozwoju noworodka, niemowlęcia
 • celowa terapia w przypadku zdiagnozowania zaburzeń rozwoju 

 Obejmujemy procesem diagnostyczno-terapeutycznym

 • wcześniaki 
 • choroby genetyczne, w tym Zespół Downa
 • noworodki / niemowlęta z ryzyka okołoporodowego, w tym urodzone w przebiegu niedotlenienia, a także noworodki / niemowlęta objęte intensywną opieką medyczną (OIOM)
 • noworodki / niemowlęta z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego, w tym wodogłowie
 • noworodki / niemowlęta z wadami anatomicznym języka w tym:  niedorozwoje anatomiczne części języka, makrolglosje i inne
 • noworodki / niemowlęta z wadami anatomicznymi  w obrębie strefy orofacjalnej w tym: z rozszczepem podniebienia, rozszczepem podniebienia i wargi, i inne
 • wędzidełko języka – ocena, kwalifikacja do zabiegu, usprawnianie w przypadku krótkiego wędzidełka języka – noworodki / niemowlęta / dzieci małe
 • noworodki / niemowlęta, u których rodzice zauważają jakiekolwiek niepokojące objawy w zakresie ich funkcjonowania oraz bez zaburzeń jako profilaktyczna wizyta wyjaśniająca rodzicom na co w przebiegu rozwoju dziecka należy zwracać uwagę.

Objawy istotne do wczesnego uchwycenia w rozwoju dziecka z punktu widzenia:

 • odruchy noworodkowe – brak odruchów, nieprawidłowości w obrębie odruchów, wygórowane odruchy, proces wygaszania w tym m.in. odruch kąsania, szukania, lizania, wypychania, ssania, połykania, wymiotny 
 • zaburzenia czynności pozyskiwania pokarmu – ssania, połykania oraz w procesie rozwoju niemowlęcia integracji odruchu kąsania z procesem gryzienia i żucia
 • dostosowanie smoczka w przypadku niemożności prowadzenia karmienia naturalnego lub przy stosowaniu karmienia mieszanego
 • dobranie gryzaków dla niemowląt
 • zaburzenia napięcia mięśniowego strefy orofacjalnej (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe), w tym spoczynkowe niedomknięcie mięśnia okrężnego ust, nieprawidłowe ustawianie się języka spoczynkowe i/lub do ruchu
 • nieprawidłowości ruchu języka, warg do pozyskiwania pokarmu oraz do ruchu w procesie aktywności noworodka/niemowlęcia
 • zaburzenia toru oddechowego
 • przeczulice, niedoczulice (nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na dotyk)
 • głużenie, gaworzenie – brak, nieprawidłowości
 • niemowlęta, małe dzieci – ocena wygaszania odruchów oraz ich integracji m.in. odruch Babkina, Moro, Galanta, Atos, TOB i inne. Terapia wspomagająca integrację odruchów noworodkowych, wpływających na nieprawidłowości w rozwoju dziecka, w tym na rozwój szeroko rozumianej komunikacji.

  Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:
  tel. 607 230 876

  Odpowiemy również na każde pytanie zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki

  DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW⏪


  Zobacz także: