Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Oligofrenopedagog (pedagog specjalny) – w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

prowadzi terapię z dziećmi i młodzieżą, zarówno w normie rozwojowej, jak i osobami z różnymi deficytami rozwojowymi. Rozpoczynając pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym nie wiemy, jakie są jego indywidualne możliwości. Dlatego bardzo ważne jest, aby wymagania dostosowywać do indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych dziecka, jakie występują w danym momencie.
Dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością wymaga odpowiednio dobranych metod i technik pracy, których głównym celem będzie nauczenie dziecka rozumienia informacji płynących z otoczenia.

Oligofrenopedagog zajmuje się także doradztwem w zakresie:

  • Konsultacje problemowe- interwencje terapeutyczne, porady w zakresie w zakresie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem ( zaburzenia zachowania, zaburzenia sensoryczne, trening czystości, porozumiewania się, systemy komunikacji, trening umiejętności społecznych itp.)
  • Terapia rozwoju – indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie placówki, obejmujące realizację treningu rozwojowego oraz pracę nad uspołecznieniem i usprawnieniem sensomotorycznym.
  • Seminarium dla rodziców – szkolenia i porady z zakresu wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwoju i zaburzeń zachowania oraz praktycznych umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzi:

mgr Monika Hejnar-Nowak –  oligofrenopedagog, specjalista w zakresie logopedii i neurologopedii

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji pedagogicznych do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:

tel. 607 230 876


Zobacz także: