Terapeuci

Psycholog dla dorosłych w gabinecie, psycholog dla dorosłych online, psychoterapia par w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

mgr Agnieszka Krawczyk-Batko

Psycholog

Konsultacje, poradnictwo, pomoc i terapia psychologiczna osób dorosłych, w tym: pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty w relacjach partnerskich, doświadczanie przemocy), poradnictwo dla rodzin w zakresie choroby Alzheimera.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza możliwości intelektualnych,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych,
 • terapia zaburzeń lękowych, tików, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania i innych
 • stymulacja układu przedsionkowego metodą B.Hunter i inne,
 • konsultacje dla rodziców – pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty w relacjach partnerskich, doświadczanie przemocy),
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych,
 • poradnictwo dla rodzin w zakresie choroby Alzheimera.

mgr Alina Płonka – Borowczyk

Psycholog

Konsultacje, poradnictwo, pomoc i terapia psychologiczna osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Poradnictwo rodzinne. Doradztwo zawodowe.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza psychologiczna
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna dla osób dorosłych
 • poradnictwo z zakresu szkoły dla rodziców (trudności wychowawcze)
 • terapia psychologiczna młodzieży
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych

Zobacz także: