Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Psycholog dla dorosłych w gabinecie, psycholog dla dorosłych online, psychoterapia par w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

mgr Alina Płonka – Borowczyk

Psycholog

Konsultacje, poradnictwo, pomoc i terapia psychologiczna osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Poradnictwo rodzinne. Doradztwo zawodowe.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza psychologiczna
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna dla osób dorosłych
 • poradnictwo z zakresu szkoły dla rodziców (trudności wychowawcze)
 • terapia psychologiczna młodzieży
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:
tel. 607 230 876

mgr Inga Musiał

Psycholog

Absolwentka m.in. 5 -letnich studiów magisterskich na wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizacja: kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz psychologia sądowa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Psycholog, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, terapeuta polarity, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta metody Warnkego. Uczestniczka szeregu kursów, szkoleń, warsztatów z zakresu m.in. psychologii, edukacji, różnych form i metod pracy z dziećmi, młodzieżą rodziną. Na co dzień psycholog, praktyk pracujący w zakresie pomocy psychologicznej dla dziec, młodzieży i dorosłych.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza psychologiczna
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych
 • terapia psychologiczna dla młodzieży i dorosłych

m.in.

 • Kryzysy życiowe
 • Trudności w relacjach
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Ataki paniki
 • Objawy psychosomatyczne
 • Trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • Zaburzenia osobowości
 • Trauma
 • Strata, żałoba
 • Trudności komunikacyjne
 • Trudności z identyfikacją i radzeniem sobie z emocjami
 • Wzmacnianie kompetencji społecznych

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerami telefonów naszej rejestracji:

tel. 508 110 062

tel. 607 230 876


Również można skorzystać z wsparcia psychologicznego ONLINE w rekonwalescencji po COVID19, podczas której uwzględniona jest również problematyka radzenia sobie z zaburzeniami oddechu oraz zmniejszonej wydolności oddechowej.

Więcej informacji:

PSYCHOLOG TERAPIA PO COVID-19

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 607230876 

Oczywiście również odpowiemy na każde pytanie zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki

DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW⏪


Zobacz także: