Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Surdologopeda dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w gabinecie oraz online w Logmed Poradnie Specjalistyczne Sp. z o. o. Oświęcim

Surdologopeda jest specjalistą, który zajmuje się dziećmi z zaburzeniami w zakresie komunikacji, w tym mającymi problem w rozwoju mowy, który wynika z uszkodzenia słuchu. W zakres kompetencji surdologopedy wchodzi również  rehabilitacja słuchu oraz wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego.

Surdologopeda prowadzi diagnozę surdologopedyczną:

 • ocenia funkcje słuchowe, w tym reaktywność słuchową na formy werbalne płynące z otoczenia
 • ocenia rozwój mowy, w tym zasób słownictwa względem wieku, konstrukcję głoskową wyrazów, jakość artykulacyjną, gramatykę wypowiadanych treści oraz wyrazistość mowy z uwzględnieniem prozodii
 • ocenia aparat artykulacyjny pacjenta

Surdologopeda pracuje z dziećmi/młodzieżą/osobami dorosłymi w celu wystymulowania funkcji mownych lub/i poprawy mowy:

 • z opóźnionym rozwojem mowy wynikającym z niedosłuchu
 • z szeroko rozumianymi zaburzeniami mowy od jej braku, poprzez zaburzenia konstrukcji wyrazu, gramatyki wypowiadanych treści,  do zaburzeń artykulacyjnych i wyrazistości mowy
 • z pacjentami tuż po założeniu aparatu słuchowego lub po implantacji

Terapia surdologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, obejmuje:

 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
 • stymulowanie pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
 • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
 • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
 • trening słuchowy
 • ćwiczenia aparatu mowy
 • ćwiczenia mowy biernej i czynnej oraz ćwiczenia gramatyczne
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia prozodii mowy
 • ćwiczenia dykcyjne
 • ćwiczenia płynności mowy
 • masaż logopedyczny
 • integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr S. Masgutowej
 • ćwiczenia percepcji słuchowo – wzrokowo – ruchowej
 • usprawnianie rozwoju intelektualnego
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych
 • Surdologopeda prowadzi terapię wg zasad wychowania słuchowego.

Szczegółowe informacje o zapisach na konsultację oraz terapie do uzyskania w zakładce – ”Kontakt”, lub pod numerem telefonu 607 230 876


Zobacz także: