Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Psycholog dziecięcy w gabinecie, psycholog dziecięcy online, psycholog dla dorosłych w gabinecie, psycholog dla dorosłych online w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Konsultacje psychologa dla dzieci i dorosłych w Oświęcimiu oferuje LOGMED Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

mgr Alina Płonka – Borowczyk

Psycholog

Psycholog z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła 5 – letnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i doradztwa zawodowego.  Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego. Brała udział w kursie edukatorów szkoły dla rodziców, uzyskując tym samym kompetencje do prowadzenia warsztatów dla rodziców w tym zakresie. W swoim doświadczeniu zawodowym prowadziła również warsztaty dla dorosłych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.
Pani psycholog mgr Alina Płonka – Borowczyk jest psychologiem na co dzień pracującym w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, prowadzi poradnictwo rodzinne  oraz jest psychologiem orzecznikiem.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci, młodzieży
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna dla osób dorosłych
 • poradnictwo z zakresu szkoły dla rodziców (trudności wychowawcze)
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych.

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:
tel. 607 230 876


  mgr Inga Musiał

  Psycholog

  Absolwentka m.in. 5 -letnich studiów magisterskich na wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizacja: kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz psychologia sądowa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

  Psycholog, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, terapeuta polarity, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta metody Warnkego. Uczestniczka szeregu kursów, szkoleń, warsztatów z zakresu m.in. psychologii, edukacji, różnych form i metod pracy z dziećmi, młodzieżą rodziną. Na co dzień psycholog, praktyk pracujący w zakresie pomocy psychologicznej dla dziec, młodzieży i dorosłych.

  Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

  • diagnoza psychologiczna
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  m.in.

  • Kryzysy życiowe
  • Trudności w relacjach
  • Niskie poczucie własnej wartości
  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe
  • Ataki paniki
  • Objawy psychosomatyczne
  • Trudności w radzeniu sobie ze stresem
  • Zaburzenia osobowości
  • Trauma
  • Strata, żałoba
  • Trudności komunikacyjne
  • Trudności z identyfikacją i radzeniem sobie z emocjami
  • Wzmacnianie kompetencji społecznych

  Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerami telefonów naszej rejestracji:

  tel. 508 110 062

  tel. 607 230 876


  Również można skorzystać z wsparcia psychologicznego ONLINE w rekonwalescencji po COVID19, podczas której uwzględniona jest również problematyka radzenia sobie z zaburzeniami oddechu oraz zmniejszonej wydolności oddechowej.

  Więcej informacji:

  PSYCHOLOG TERAPIA PO COVID-19

  W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu:  607230876

  Oczywiście również odpowiemy na każde pytanie zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki

  DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW⏪


  Zobacz także: