Terapeuci

Terapia ręki w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

Terapia ręki ukierunkowana jest na usprawnianie małej motoryki (czyli precyzyjnych ruchów ręki, dłoni i palców) obejmuje nie tylko ćwiczenia manualne, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała, które mają na celu m.in. poprawę ruchomości stawów kończyn górnych, normalizację napięcia mięśniowego, stymulację czucia powierzchniowego lub głębokiego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej – w zależności od występujących zaburzeń.

Terapia ręki skierowana jest do dzieci, u których występują m.in:

  • trudności, niechęć do podejmowania czynności manualnych i samoobsłogowych
  • obniżony poziom czynności grafomotorycznych – niechęć, trudności z rysowaniem, lepieniem, wycinaniem etc
  • obniżony poziom graficzny pisma – trudności z techniką i tempem pisania
  • obniżona precyzja i tempo ruchów
  • występowanie obniżonego lub wzmożonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego – zbyt mocne lub zbyt lekkie)
  • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerami telefonów naszej rejestracji:

tel. 607 230 876, 536532588 lub 33 307 03 39.


Zobacz także: