Terapeuci

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Nauka czytania w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Oświęcim

Wspomaganie procesu dydaktycznego dzieci i młodzieży, w procesie kształcenia zarówno masowego, integracyjnego, jak i specjalnego, również nauki czytania.

Na terenie naszej poradni prowadzona jest nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną oraz metodą glottodydaktyczną.

Są to dwie metody, niezwykle skutecznie pomagające w prawidłowym procesie nauki czytania, zarówno przed podjęciem nauki szkolnej, jak również w trakcie jej trwania. Profesjonalnie prowadzona nauka czytania, metodami celowanymi dla tej funkcji, pozwala w przyszłości na sprawne oraz szybkie czytanie ze zrozumieniem (treści). U dzieci / młodzieży z problemami nabycia umiejętności czytania, w/w metody pozwolą na opanowanie, lub usprawnienie tej zdolności. Dodatkową korzyścią prowadzenia w/w metodami nauki czytania, są korzyści
w usprawnieniu pisania oraz redukcji błędów ortograficznych.

mgr Monika Hejnar-Nowak  oligofrenopedagog,  specjalista w zakresie logopedii i neurologopedii

Nauka czytania metodą symultaniczną


Szczegółowe informacje o terminach konsultacji pedagogicznych do uzyskania pod numerem telefonu naszej rejestracji:

tel. 607 230 876


Zobacz także: