Szkolenia

SZKOLENIE LOGOPEDYCZNE ONLINE
(2 DNI)

ZABURZENIA KOROWE U DZIECI. PEŁNA DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

08.01.2022, sobota, godz. 9.00 – 14.30 / 09.01.2022, niedziela, godz. 9.00 – 14.30

Prowadząca: Sabina Szober – neurologopeda

Koszt szkolenia – 400 zł

Szkolenie obejmować będzie ocenę rozwoju korowego dzieci w zależności od wieku. Omówienie badań obrazowych oraz bioelektrycznych mózgu w odniesieniu do funkcji komunikacji. Omówienie zaburzeń wynikających z uszkodzenia struktur korowych oraz zaburzeń rozwojowych. Omówienie terapii zaburzeń korowych z rozdziałem uszkodzeń i zaburzeń rozwojowych, z uwzględnieniem zaburzeń w przebiegu wad genetycznych, autyzmu oraz izolowanego opóźnionego rozwoju mowy.

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy – znajduje się poniżej

E-mail: szkolenia@logmedporadnie.pl

Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

nr telefonu: 607 230 876
nr telefonu: 724 717 778

nr telefonu: 506336713

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia logopedycznego online oraz handouty.

Zagadnienia teoretyczne podparte są w przebiegu szkolenia krótkimi filmikami, dotyczącymi wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dodatkowo wykładowca pokazuje ćwiczenia na sobie. Są również przedstawiane ćwiczenia w postaci dokumentacji zdjęciowej.

Szkolenie odbywa się przed komputerem poprzez połączenie z pokojem wykładowym na platformie ”Zoom” – do którego dostajecie Państwo zaproszenie-link na dzień przed szkoleniem. Należy się przez nie zalogować. Platforma ”Zoom” nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, jest intuicyjna i przeprowadza wskazówkami do zalogowania.

Z racji potrzeby interakcji z uczestnikami szkolenia włączenie kamery jest obowiązkowe. Nasze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń online pokazują, że dzięki temu uczestnicy szkolenia w pełni korzystają z przekazywanej wiedzy.

REGULAMIN

  Zapisz się na szkolenie


  Plan szkolenia:

  I dzień szkolenia

  08.01.2022, sobota, godz. 09.00 – 14.30

  II dzień szkolenia

  09.01.2022, niedziela, godz. 09.00 – 14.30

  I. Omówienie struktur korowych w pryzmacie komunikacji:

  1. Wywiad okołoporodowy

  – skutki nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego w odniesieniu do uszkodzeń/rozwoju struktur korowych.

  2. Wywiad wczesnodziecięcy

  – skutki nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego w odniesieniu do uszkodzeń/rozwoju struktur korowych.

  3.Ocena historii diagnostyczno-leczniczej dziecka:

  • epikryza neurologiczna – diagnostyczno-lecznicza

  • badania obrazowe – TK, MRI

  • badania bioelektryczne – EEG

  4. Ocena rozwoju sensomotorycznego dziecka na dzień badania – badanie neurologopedyczne:

  • ocena diagnostyczna poszczególnych struktur korowych u dziecka – w pryzmacie szeroko rozumianych funkcji komunikacji z uwzględnieniem wieku rozwojowego dziecka (niemowlę, dziecko małe, dziecko starsze)

  5.Zróżnicowanie zaburzeń korowych pod kątem:

  – uszkodzeń korowych

  – zaburzeń dojrzewania struktur korowych oraz izolowanego opóźnienia rozwoju mowy

  – zaburzeń w przebiegu wad genetycznych

  – autyzmu

  II. Podsumowanie, pytania uczestników.

  I. Terapia zaburzeń korowych w pryzmacie szeroko rozumianej komunikacji:

  1.Różnicowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu dysfazji, afazji, zaburzeń w przebiegu wad genetycznych, autyzmu oraz izolowanego opóźnionego rozwoju mowy.

  2.Terapia zaburzeń korowych u dziecka, u którego do uszkodzenia struktur korowych doszło przed rozwojem mowy – stymulacje sensomotoryczne.

  3.Terapia zaburzeń korowych u dziecka, u którego do uszkodzenia struktur korowych doszło po zakończeniu rozwoju mowy – stymulacje sensomotoryczne.

  4.Terapia zaburzeń korowych u dziecka, u którego do uszkodzenia doszło w trakcie rozwoju mowy – stymulacje sensomotoryczne.

  II.Podsumowanie, pytania uczestników.

  W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują drogą mailową:

  • Neurologopedyczną kartę diagnostyczną – wywiad.
  • Neurologopedyczną kartę diagnostyczną – badanie.
  • Konspekt w formie skrótu szkolenia.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  PROWADZĄCA:

  Neurologopeda Sabina Szober. Ponad 20 lat pracy na oddziale klinicznym neurologii, oddziałów intensywnej terapii, w tym intensywnej terapii pediatrycznej oraz poradni logopedycznych, neurologopedycznych, kierownik poradni wielospecjalistycznej, w tym logopedycznej i neurologopedycznej. Kieruje zespołem 11 logopedów. Nauczyciel akademicki w zakresie neurologopedii.


  Szkolenia logopedyczne, szkolenia neurologopedyczne Logmed Poradnie Specjalistyczne, ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy.