Szkolenia

SZKOLENIE LOGOPEDYCZNE ONLINE

MAŁE DZIECKO (0-2). DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ocena rozwoju sensomotorycznego dziecka. Odruchy niemowlęce i ich wygaszanie z perspektywy logopedy. Wędzidełko języka u małego dziecka. Terapia logopedyczna: funkcje orofacjalne – jedzenie, komunikacja – pryzmat motoryczny.

13.11.2021, sobota, godz. 9.00 – 16.00

Prowadząca: Sabina Szober – neurologopeda

Koszt szkolenia – 300 zł

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy – znajduje się poniżej

E-mail: szkolenia@logmedporadnie.pl

Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

nr telefonu: 607 230 876
nr telefonu: 724 717 778

nr telefonu: 506336713

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia logopedycznego online oraz handouty.

Szkolenie obejmuje 7 godzin zegarowych

Zagadnienia teoretyczne podparte są w przebiegu szkolenia krótkimi filmikami, dotyczącymi wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dodatkowo wykładowca pokazuje ćwiczenia na sobie. Są również przedstawiane ćwiczenia w postaci dokumentacji zdjęciowej.

Szkolenie odbywa się przed komputerem poprzez połączenie z pokojem wykładowym na platformie ”Zoom” – do którego dostajecie Państwo zaproszenie-link na dzień przed szkoleniem. Należy się przez nie zalogować. Platforma ”Zoom” nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, jest intuicyjna i przeprowadza wskazówkami do zalogowania.

Z racji potrzeby interakcji z uczestnikami szkolenia włączenie kamery jest obowiązkowe. Nasze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń online pokazują, że dzięki temu uczestnicy szkolenia w pełni korzystają z przekazywanej wiedzy.

Poniżej znajduje się plan szkolenia.

REGULAMIN

  Zapisz się na szkolenie


  Plan szkolenia:

  I. Diagnoza:

  1. Wywiad okołoporodowy – przebieg okresu okołoporodowego

  2. Skutki nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego

  3. Wywiad wczesnodziecięcy:

  • przebieg okresu wczesnodziecięcego

  • czego możemy się spodziewać na podstawie wywiadu wczesnodziecięcego?

  4. Ocena rozwoju sensomotorycznego struktur mownych dziecka na dzień badania – ocena musi uwzględniać wg wiek rozwojowy dziecka:

  • rozwój sensoryczny – w zakresie rozumienia form werbalnych

  • omówienie przetrwałych odruchów niemowlęcych

  • koncentracja słuchowo-wzrokowo-ruchowa

  • nazywanie

  • mowa spontaniczna

  • artykulacja

  5. Ocena artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy, mięśni żuchwowych oraz odruchu połykania:

  • wzmożone napięcie mięśniowe

  • obniżone napięcie mięśniowe

  • wędzidełko języka

  • artykulatory a proces jedzenia – ssanie, gryzienie, obróbka pokarmu, pasaż

  • odruch połykania – różnicowanie

  • proces połykania – ssanie, niemowlęcy (infantylny) poza ssaniem, poniemowlęcy (dojrzały)

  II. Terapia logopedyczna: funkcje orofacjalnej – jedzenie, komunikacja – pryzmat motoryczny.

  1. Wygaszanie przetrwałych odruchów niemowlęcych

  2. Usprawnianie artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy oraz mięśni żuchwowych

  A. Niemowlęta:

  • masaż mięśni mimicznych twarzy i warg

  • masaż języka

  • usprawnianie języka po podcięciu wędzidełka języka

  • usprawnianie procesu jedzenia – ssanie, gryzienie, obróbka pokarmu, pasaż, połykanie

  B. Dzieci 1 – 2 roku życia:

  • masaż mięśni mimicznych twarzy i warg

  • ćwiczenia języka

  • masaż mięśni mimicznych twarzy i warg

  • masaż języka

  • usprawnianie języka po podcięciu wędzidełka języka

  • usprawnianie procesu jedzenia – gryzienie, obróbka pokarmu, pasaż i połykanie

  3. Postępowanie logopedyczne u małego dziecka w przypadku wad anatomicznych twarzoczaszki:

  • wady zgryzu

  • rozszczepy podniebienia

  • niedorozwoje poszczególnych pięter twarzoczaszki

  W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują:

  • Logopedyczną/neurologopedyczną kartę diagnostyczną – wywiad.
  • Logopedyczną/neurologopedyczną kartę diagnostyczną – badanie.
  • Konspekt w formie skrótu szkolenia.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  PROWADZĄCA:

  Neurologopeda Sabina Szober. Ponad 20 lat pracy na oddziale klinicznym neurologii, oddziałów intensywnej terapii, w tym intensywnej terapii pediatrycznej oraz poradni logopedycznych, neurologopedycznych, kierownik poradni wielospecjalistycznej, w tym logopedycznej i neurologopedycznej. Kieruje zespołem 11 logopedów. Nauczyciel akademicki w zakresie neurologopedii


  Szkolenia logopedyczne, szkolenia neurologopedyczne Logmed Poradnie Specjalistyczne, ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy.