Szkolenia

Lekarze specjaliści
Terapeuci

SZKOLENIE LOGOPEDYCZNE ONLINE 

DZIECI 3 – 6 I STARSZE

Ocena mowy dziecka. Stymulacja rozwoju mowy dziecka powyżej 3 r.ż. Korekcja głosek z uwzględnieniem wieku rozwojowego dziecka – od 3 do 6 roku życia i starszych.

06. 03. 2021, sobota, godz. 9.00 – 16.00

Prowadząca: Sabina Szober – neurologopeda 

Koszt szkolenia – 300 zł

Szkolenie obejmować będzie ocenę rozwoju mowy dziecka od 3 do 6 roku życia i starszych oraz korekcję głosek w zależności od wieku rozwojowego dziecka od 3 do 6 roku życia i starszych.

Zapisy

E-mail: szkolenia@logmedporadnie.pl

Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

nr telefonu: 607 230 876
nr telefonu: 536 532 588

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia logopedycznego online.

Szkolenie obejmuje 7 godzin zegarowych, podzielonych na 9 bloków dydaktycznych/wykładowych – 45 minutowych oraz jeden blok 45 minutowy – przeznaczony na pytania uczestników

Zagadnienia teoretyczne podparte są w przebiegu szkolenia krótkimi filmikami, dotyczącymi wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dodatkowo wykładowca pokazuje ćwiczenia na sobie. Są również przedstawiane ćwiczenia w postaci dokumentacji zdjęciowej.

Szkolenie odbywa się przed komputerem poprzez połączenie z pokojem wykładowym na platformie ”Zoom” – do którego dostajecie Państwo zaproszenie-link na dzień przed szkoleniem. Należy się przez nie zalogować. Platforma ”Zoom” nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, jest intuicyjna i przeprowadza wskazówkami do zalogowania.

Z racji potrzeby interakcji z uczestnikami szkolenia włączenie kamery jest obowiązkowe. Nasze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń online pokazują, że dzięki temu uczestnicy szkolenia w pełni korzystają z przekazywanej wiedzy.

  Zapisz się na szkolenie


  Plan szkolenia:

  I.Anatomia i patofizjologia – co potrzebujesz widzieć, żeby dziecko z zaburzeniami komunikacji dobrze zdiagnozować i następnie zaplanować celowany na zdiagnozowane zaburzenia proces.
  1.Mózg
  • Ośrodkowy Układ Nerwowy – w odniesieniu do szeroko rozumianych funkcji językowych –  dzieci powyżej 3 r.ż.
  • Obwodowy Układ Nerwowy – w odniesieniu do szeroko rozumianych funkcji językowych – dzieci powyżej 3 r.ż.
  2.Układ mięśniowy
  • mięśnie mimiczne twarzy – dokładne omówienie w odniesieniu do artykulacji, mimiki twarzy w procesie generowania mowy, torowania powietrza podczas oddychania oraz w procesie generowania mowy, wad zgryzu, stawu żuchwowo-skroniowego, procesu obróbki pokarmu.
  • mięśnie wewnętrzne języka – dokładne omówienie w odniesieniu do artykulacji, wad zgryzu,, procesu obróbki pokarmu.
  • wędzidło podjęzykowe – dokładne omówienie w odniesieniu do artykulacji, wad zgryzu, procesu obróbki pokarmu.
  • mięśnie zewnętrzne języka- dokładne omówienie w odniesieniu do artykulacji, wad zgryzu,, procesu obróbki pokarmu.
  II.Diagnoza
  1.Wywiad okołoporodowy – przebieg okresu okołoporodowego
  2.Skutki nieprawidłowego przebiegu okresu okołoporodowego – dla dziecka powyżej 3 r.ż.
  3.Wywiad wczesnodziecięcy
  • przebieg okresu wczesnodziecięcego
  • czego możemy się spodziewać na podstawie wywiadu wczesnodziecięcego – dla dziecka powyżej 3 r.ż.
  4.Ocena rozwoju motorycznego mowny dziecka na dzień badania – ocena musi uwzględniać wg wiek rozwojowy dziecka – omówienie dla dziecka od 3 r.ż. wzwyż
  • mowa spontaniczna
  • artykulacja
  • nazywanie
  • pamięć słuchowa wyrazu
  5.Ocena artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy, mięśni stawu żuchwowo-skroniowego oraz odruchu połykania – omówienie dla dziecka powyżej 3 r.ż.
  • wzmożone napięcie mięśniowe
  • obniżone napięcie mięśniowe
  • wędzidełko podjęzykowe
  • odruch połykania
  III.Terapia zaburzeń mowy w pryzmacie korekcji głosek – dla dziecka powyżej 3 r.ż.
  1.Usprawnianie artykulatorów, mięśni mimicznych twarzy oraz mięśni żuchwowych
  a)masaż mięśni mimicznych twarzy i warg
  • wzmacniająco – usprawniający 
  • rozluźniająco – usprawniający
   ●manualny
   ●przyrządowy 
  b)ćwiczenia języka
  • przed przejściem do okresu pionizacji – do 4 r.ż. 
  • po przejściu do okresu pionizacji 
  c)masaż mięśni mimicznych twarzy i warg
  • wzmacniająco – usprawniający 
  • rozluźniająco – usprawniający
   ●manualny
   ●przyrządowy 
  d)masaż języka
  • wzmacniająco – usprawniający 
  • rozluźniająco – usprawniający
   ●manualny
   ●przyrządowy 
  e)usprawnianie języka po podcięciu wędzidełka podjęzykowego
  • ćwiczenia 
  • masaż
   ●manualny
   ●przyrządowy 
  d)usprawnianie mięśniowe w przebiegu rozszczepów podniebienia
  • ćwiczenia 
  • masaż
   ●manualny
   ●przyrządowy 
  2.Wywoływanie plus korekcja głosek zgodnie z wiekiem rozwojowym 
  • 3 – 4 r.ż
  • 4 – 5 r.ż
  • 5 – 6 r.ż
  3.Motoryka poza schematami – dla dziecka powyżej 3 r.ż.
  • co jeżeli dziecko przeskakuje etapy rozwojowe głosek
  • dziecko późno zgłaszające się do logopedy
  • wady zgryzu i trudności korekcji głosek
  • krótkie wędzidełko językowe i trudności korekcji głosek.
   ●korekcja głosek po podcięciu wędzidełka podjęzykowego
  • rozszczepy podniebienia, a artykulacja
  • młodzież i dorośli

  5.Narzędzia logopedyczne

  PROWADZĄCA:

  Sabina Szober, neurologopeda z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami
  borykającymi się z zaburzeniami z zakresu komunikacji werbalnej, niezależnie od wieku – od urodzenia
  do późnej starości. Sabina Szober to specjalista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym z zakresu
  neurologii, oddziałów intensywnej terapii medycznej osób dorosłych i niemowląt oraz poradni
  logopedycznych dla dzieci i dorosłych. Wykształcenie medyczne i wieloletnia praktyka logopedyczna oraz neurologopedyczna, a także doświadczenie akademickie (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-
  Humanistyczna w Bielsku-Białej – prowadzenie zajęć z zakresu neurologopedii) – pozwoliło Pani Sabinie Szober na opracowanie metodyki pracy oraz technik logopedycznych i neurologopedycznych, nie
  tylko w pryzmacie pedagogiki, czy fonologii, ale również w pryzmacie anatomii oraz patofizjologii
  układu nerwowego i mięśniowego, co daje pełne spojrzenie na człowieka z zaburzeniami mowy. Obecnie
  Pani Sabina Szober kieruje zespołem 11 logopedów, udzielających porad i prowadzących terapie zarówno logopedyczne, jak i neurologopedyczne w trzech placówkach logopedycznych.


  Szkolenia logopedyczne, szkolenia neurologopedyczne Logmed Poradnie Specjalistyczne