Aktualności

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Nauka czytania w Logmed. Oświęcim

21.02.2019

Nauka czytania 

Centrum Medyczne LOGMED oferuje wspomaganie procesu dydaktycznego dzieci i młodzieży w zakresie nauki czytania.

Na terenie naszej poradni prowadzona jest nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną oraz metodą glottodydaktyczną.

Są to dwie metody, niezwykle skutecznie pomagające w prawidłowym procesie nauki czytania, zarówno przed podjęciem nauki szkolnej, jak również w trakcie jej trwania. Profesjonalnie prowadzona nauka czytania, metodami celowanymi dla tej funkcji, pozwala w przyszłości na sprawne oraz szybkie czytanie ze zrozumieniem (treści). U dzieci / młodzieży z problemami nabycia umiejętności czytania, w/w metody pozwolą na opanowanie, lub usprawnienie tej zdolności. Dodatkową korzyścią prowadzenia w/w metodami nauki czytania, są korzyści
w usprawnieniu pisania oraz redukcji błędów ortograficznych.


Powrót