Lekarze specjaliści

Lekarze specjaliści
Terapeuci

Medycyna sportowa, lekarz sportowy w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

  • wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych
  • dokonywanie wpisów do książeczek zdrowia sportowców
  • udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej

 

Lek. med. Marcin Hajzyk – ortopeda, traumatolog lekarz sportowy

Medycyna sportowa / Kwalifikacje do uprawiania sportów wyczynowych dla sportowców do 23 r.ż.

 

Lek. med. Marcin Strzała – specjalista rehabilitacji medycznej

Rehabilitacja medyczna / Kwalifikacje do uprawiania sportów wyczynowych dla osób niepełnosprawnych (bez ograniczeń wiekowych)

 

Badania przed konsultacją lekarską:

  • morfologia
  • poziom glukozy w surowicy
  • badanie moczu
  • EKG