Aktualności

Lekarze specjaliści
Terapeuci

ZABURZENIA KOMUNIKACJI ORAZ PRZYJMOWANIA POKARMÓW W PRZEBIEGU WYSTĘPOWANIA DYSFUNKCJI JĘZYKA, W TYM WAD ANATOMICZNYCH JĘZYKA ORAZ ZABURZEŃ NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO W JEGO OBRĘBIE, A TAKŻE ZABURZEŃ NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I ZABURZEŃ FUNKCJONOWANIA CAŁEJ STREFY OROFACJALNEJ, W TYM W PRZEBIEGU REKONSTRUKCJI ORAZ WAD DYSMORFICZNYCH

04.04.2023

✅Zapraszamy do przeczytania artykułu  ,,Zaburzenia komunikacji oraz przyjmowania pokarmów w przebiegu występowania dysfunkcji języka, w tym wad anatomicznych języka oraz zaburzeń napięcia mięśniowego w jego obrębie, a także zaburzeń napięcia mięśniowego i zaburzeń funkcjonowania całej strefy orofacjalnej, w tym przebiegu rekonstrukcji oraz wad dysmorficznych’’.

🔹Artykuł traktuje o trudnościach wynikających z izolowanych, bądź współistniejących, zaburzeń napięcia mięśniowego, na poziomie mięśni wewnętrznych języka oraz mięśni oddziałujących bezpośrednio i pośrednio na mięśnie wewnętrzne języka, a także zaburzeń w obrębie pięter twarzy, w tym w przebiegu rekonstrukcji twarzowych, przeszczepów języka, rekonstrukcji języka oraz wad dysmorficznych.

Opracowanie ma 76 stron i charakter studium przypadku.

👉🏻ARTYKUŁ

🔹*Przypominamy, że wszystkie te stymulacje będą omawiane i praktykowane na najbliższych warsztatach logopedycznych 15-16.04.2023 w Oświęcimiu.

Powrót