Terapeuci

Psycholog dziecięcy w gabinecie, psycholog dziecięcy online, psycholog dla dorosłych w gabinecie, psycholog dla dorosłych online w Logmed Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o. Poręba Wielka (Oświęcim)

Konsultacje psychologa dla dzieci i dorosłych w Oświęcimiu oferuje LOGMED Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

mgr Agnieszka Krawczyk-Batko

Psycholog

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oprócz wysokiego podstawowego wykształcenia z zakresu psychologii, socjoterapii i pedagogiki Pani psycholog mgr Agnieszka Krawczyk Batko brała udział w licznych kursach z zakresu diagnozy, terapii dzieci i młodzieży oraz w szkoleniach z zakresu chorób otępiennych.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami w rozwoju. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Proponowany zakres pomocy psychologicznej:

 • diagnoza możliwości intelektualnych,
 • ocena gotowości szkolnej,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych,
 • terapia zaburzeń lękowych, tików, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania i innych
 • praca z odruchami dynamicznymi, posturalnymi, ustno-twarzowymi wg dr S. Masgutovej (diagnoza, terapia, instruktaż do pracy z dzieckiem w domu),
 • terapia taktylna wg S. Masgutowej,
 • praca z archetypami ruchowymi wg S. Masgutowej,
 • stymulacja układu przedsionkowego metodą B.Hunter i inne,
 • konsultacje dla rodziców – pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (konflikty w relacjach partnerskich, doświadczanie przemocy),
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych,
 • poradnictwo dla rodzin w zakresie choroby Alzheimera.

mgr Alina Płonka – Borowczyk

Psycholog

Psycholog z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyła 5 – letnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i doradztwa zawodowego.  Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego. Brała udział w kursie edukatorów szkoły dla rodziców, uzyskując tym samym kompetencje do prowadzenia warsztatów dla rodziców w tym zakresie. W swoim doświadczeniu zawodowym prowadziła również warsztaty dla dorosłych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.
Pani psycholog mgr Alina Płonka – Borowczyk jest psychologiem na co dzień pracującym w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, prowadzi poradnictwo rodzinne  oraz jest psychologiem orzecznikiem.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci, młodzieży
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna dla osób dorosłych
 • poradnictwo z zakresu szkoły dla rodziców (trudności wychowawcze)
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych
 • wystawianie opinii psychologicznych dla celów orzeczniczych,

mgr Ewa Kowalska

Psycholog

Pani mgr Ewa Kowalska jako psycholog pracuje od 28 lat. Swoją drogę do tego zawodu zaczęła od 5- letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła też studia podyplomowe z oligopfrenopedagogiki. W pracy dodatkowo wykorzystuje wiedzę zdobytą na kursie terapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi zdobywała jako uczestnik warsztatów Szkoły dla Rodziców. Pierwsze lata pracy zawodowej Pani psycholog związane były z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Od 19 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej. Swoją wiedzę wykorzystuje też w pracy z dorosłymi jako kurator społeczny. Do każdego problemu i osoby podchodzi indywidualnie. Planuje w bieżącym roku poszerzenie swoich kompetencji na studiach podyplomowych z psychologii sportu.

 • spotkania o charakterze terapeutycznym dzieci i dorośli ( np. praca nad poprawą relacji, rozwiązywaniem konfliktów, lęki)
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • konsultacje dla rodziców uczniów ( problemy w nauce, problemy wychowawcze)
 • zajęcia relaksacyjne
 • warsztaty szkoły dla rodziców ( grupowe)
 • pomoc w nauce matematyki na poziomie szkoły podstawowej

Szczegółowe informacje o terminach konsultacji do uzyskania pod numerami telefonów naszej rejestracji:

tel. 607 230 876, 536532588 lub 33 307 03 39.

Również można skorzystać z wsparcia psychologicznego ONLINE w rekonwalescencji po COVID19, podczas której uwzględniona jest również problematyka radzenia sobie z zaburzeniami oddechu oraz zmniejszonej wydolności oddechowej.

Więcej informacji:

PSYCHOLOG TERAPIA PO COVID-19

W razie pytań prosimy o kontakt pod numery telefonów:  607230876 lub 536532588

Oczywiście również odpowiemy na każde pytanie zadane drogą mailową, przez dołączony formularz kontaktowy na stronie głównej zakładki

DLA PACJENTÓW/OPIEKUNÓW⏪


Zobacz także: